Daļa Rīgas Imantas vidusskolas skolotāju skolēnu pavasara brīvlaikā piedalās LU organizētos pedagogu profesionālās pilnveides kursos - pilotprogrammā “Pedagogu transversālo kompetenču pilnveide skolēnu rakstura izglītības un izcilības veicināšanai”, kas norisinās mūsu skolā un periodiski turpināsies līdz pat maijam. Liels paldies LU kolēģiem par piedāvāto iespēju un nodarbībām!