Rīgas Imantas vidusskolas bibliotēka pastāv jau kopš skolas dibināšanas dienas.

Bibliotēka ir atvērta katru dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00. Skolēni un skolotāji var apmeklēt bibliotēku starpbrīžos, stundu laikā un pēc stundām.

Bibliotēkā skolēni var saņemt grāmatas un citu informāciju mācību vajadzībām un brīvā laika pavadīšanai. Bibliotēkā skolēniem un skolotājiem ir pieejams plašs latviešu, ārzemju un trimdas literatūras fonds.

Bibliotēka nodrošina skolēnus ar mācību procesā nepieciešamajām mācību grāmatām un darba burtnīcām.

Bibliotēka var nodrošināt dažādu pasākumu norisi stundu laikā un pēc stundām. Kopš marta mēneša skolēni bibliotēkā var izmantot brīvo grāmatu apmaiņas plauktu.

Bibliotēkas darbu nodrošina bibliotekāri Andris Šmīdebergs un Valda Birzniece.

 

Uz tikšanos skolas bibliotēkā!