Rīgas Imantas vidusskolas 1.-4. klašu korim UNDA 1. pakāpes diploms Kurzemes rajona skolu koru skatē "Rīgas gailis 2019"! Lepojamies ar meitenēm un viņu lielisko diriģenti Ritu Birzuli! Paldies koncertmeistarei Dacei Rammai-Gruntei un meiteņu audzinātājām un vecākiem par atbalstu bērniem! Koru skate šodien notika mūsu skolā, tāpēc skolas kolektīvs un direktore saņēma pateicību par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā.