Kad norisināsies valsts pārbaudes darbi?

Katru gadu Ministru kabinets apstiprina arī valsts pārbaudījumu laikus skolās. Šajā mācību gadā to regulē MK noteikumi Nr. 232 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā".

Valsts pārbaudes darbi  3. klasē

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu:

 • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;
 • matemātikā: rakstiski – 28. februārī.

Valsts pārbaudes darbi 6. klasē

Diagnosticējošie darbi notiks:

 • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
 • matemātikā: rakstiski – 27. februārī;
 • dabaszinībās: rakstiski – 6. martā.

Valsts pārbaudes darbi 9. klasē

Eksāmeni notiks:

 • latviešu valodā: rakstu daļa – 23. maijā, mutvārdu daļa – 23. un 24. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa – 29. maijā, mutvārdu daļa – 29. un 30. maijā;
 • matemātikā: rakstiski – 5. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē: rakstiski – 12. jūnijā.

Valsts pārbaudījumi 12. klasē

Obligātie centralizētie eksāmeni notiks:

 • Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:
 • angļu valodā: rakstu daļa – 13. martā, mutvārdu daļa – 13., 14. un 15. martā;
 • vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 14. martā;
 • krievu valodā: rakstu daļa – 15. martā, mutvārdu daļa – 15. un 16. martā;
 • franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa − 16. martā;
 • latviešu valodā: rakstiski – 22. maijā;
 • matemātikā: rakstiski – 25. maijā.

Skolēna izvēles priekšmeta centralizētie eksāmeni notiks:

 • Latvijas un pasaules vēsturē – 28. maijā;
 • bioloģijā – 30. maijā;
 • fizikā – 4. jūnijā;
 • ķīmijā – 6. jūnijā;
 • Skolēna izvēlētie eksāmeni notiks:
 • informātikā: rakstu daļa – 21. maijā, praktiskā daļa – 21. un 22. maijā;
 • ģeogrāfijā – 1. jūnijā;
 • ekonomikā – 8. jūnijā;

Tiem, kas eksāmenus kārtos vēlāk

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, tie notiks:

9. klase

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās – 20. jūnijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles – 22. jūnijā;
 • matemātikā – 26. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē – 28. jūnijā.

12. klase:

 • pirmajā izvēlētajā svešvalodā: kombinēti – 13. jūnijā;
 • otrajā vai trešajā izvēlētajā svešvalodā – 22. jūnijā;
 • latviešu valodā – 14. jūnijā;
 • matemātikā – 15. jūnijā;
 • Latvijas un pasaules vēsturē – 18. jūnijā;
 • bioloģijā – 19. jūnijā;
 • fizikā – 20. jūnijā;
 • ķīmijā – 21. jūnijā;
 • informātikā –25. jūnijā;
 • ģeogrāfijā – 26. jūnijā;
 • ekonomikā – 27. jūnijā;

Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, un izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajā laikā, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

Kad izsniegs sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību?

Tā kā obligāto centralizēto eksāmenu darbu sagatavošana vērtēšanai, to vērtēšana un datu apstrāde ilgst līdz trim nedēļām, tad latviešu valodas un matemātikas centralizēto eksāmenu norise ir plānota eksāmenu sesijas sākumā.

Ņemot vērā 2017./2018. mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību skolas varēs izsniegt 2018. gada 29. jūnijā.