Paziņojumi par noslēgtajiem telpu nomas līgumiem

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (iznomājamā platība 20 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 1170382001, nomas līgumu.

26.04.2019. Rīgas Imantas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (iznomājamā platība 20 m²), būves kadastra apzīmējums 01001170382001,  nomas līgumu ar SIA “Tele2”, reģistrācijas Nr. 40003272854, nomas maksa  - EUR 233,39 mēnesī, ar termiņu līdz 26.03.2025.

 

***

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158, (iznomājamā platība 2 m²), būves kadastra apzīmējums 01001170382 001 nomas līgumu.

25.03.2019. Rīgas Imantas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (iznomājamā platība 2m²), būves kadastra apzīmējums 01001170382 001, nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 123,60/ m2 mēnesī, ar termiņu līdz 24.03.2025.