Skolotāju konsultāciju grafiks 2018./2019. m.g. aplūkojams ŠEIT

 

 

 

 

 

sākumskolas mācību priekšmeti