Informācija par skolotāju konsultācijām 2020./2021.m.g. tiks ievietota tuvākajā laikā.