Skolotāju konsultāciju grafiks 2017./2018. m.g. pieejams

 

ŠEIT

 

 

 

 

sākumskolas mācību priekšmeti