Skolotāju konsultāciju grafiks 2019./2020. mācību gadam būs pieejams tuvākajās dienās.

 

 

 

 

 

sākumskolas mācību priekšmeti