Septembrī

 • Zinību diena
 • Miķeļdienas izstāde
 • Olimpiskā diena
 • Ekskursiju diena

Oktobrī

 • Skolotāju diena
 • Imantas rudens kausa izcīņa basketbolā
 • Vecāku informācijas diena

Novembrī

 • Gaismas ceļš Latvijai
 • Koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

Decembrī

 • Ziemassvētku koncerts
 • Labdarības akcijas
 • Ziemassvētku tirdziņš

Janvārī

 • Burtu svētki pirmklasniekiem

Februārī

 • Valentīndienas pasākumi
 • Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana
 • Žetonu vakars

Martā

 • Vecāku informācijas diena

Aprīlī

 • Joku diena (Ačgārnā diena, Dullā diena)

Maijā

 • Skolas dzimšanas diena
 • Ekskursijas, pārgājieni
 • Pēdējais zvans 9., 12.klasēm

Jūnijā

 • 9.klašu izlaidums
 • 12.klašu izlaidums