Šajā mācību gadā skolas mājaslapā atklājam jaunu sadaļu SKOLĒNI PAR ..., kurā ikviens skolēns vai skolēnu grupa aicināta rakstīt par svarīgām, aizraujošām skolā piedzīvotām vai ar skolu saistītām lietām, vietām, pasākumiem utt. Sadaļu atklāj 7.a klases skolēni! Aicinām būt aktīviem arī pārējiem ;)

***

7.a klases brauciens uz Dailes teātri

5.oktobrī mēs – 7.a klase – kopā ar audzinātāju Silviju Ludženieci braucām uz Dailes teātri, lai noskatīties režisora Dmitrija Petrenko un dramaturģes Justīnes Kļavas jaunāko kopdarbu – izrādi ,,Planēta Nr.85’’.

Es priecājos, ka izvēlējos nākt uz šo izrādi, nevis piektdienas vakaru pavadīju mājās. Režisori ar humoru nebija skopojušies, un tā būtu neiespējamā misija nevienu reizi visā uzveduma laikā kaut vai tikai mazliet nepasmaidīt. Interesants bija tajā izmantotais sapņa motīvs un nelielais fantastikas kumosiņš – ceļošana laikā.

Kad pienāca starpbrīdis, man gribējās, kaut tas ātrāk beigtos un varētu atkal sekot līdzi spurainā tīņa Krišjāņa piedzīvojumiem 1985. gadā – laikā, kad viņa vecāki bija astoņpadsmit gadus veci. Kad beidzās izrāde, es vēlējos, kaut tā tomēr vēl nebūtu galā, un man šķita, ka noslēgums pienāca parāk ātri.

Esmu pārliecināta, ka pārējiem 7.a klases skolēniem arī ļoti patika šī izrāde un, to skatoties, raisījās līdzīgas izjūtas kā man.

Viena no atziņām, ko var gūt, skatoties izrādi ,,Planēta Nr.85’’, ir šāda – vajag uzklausīt citus bez asa nosodījuma, arī vecāki un vecvecāki reiz ir bijuši tādā vecumā kā mēs tagad, tāpēc vajag pacensties viņus saprast.

Iesaku arī citiem noskatīties šo burvīgo izrādi, kurā PSRS ir parādīta pavisam citādākā un jautrākā gaismā.

Kristīne Jirgena, 7.a klase

Kā 7.a klase pavadīja Dzejas dienu 2018

No paša agra rīta mēs ar klases audzinātāju stāvējām pie skolas un gaidījām, kad būs iespēja iesaistīties Dzejas dienas aktivitātēs, tāpēc nebrīnos, ka viens no pasākuma vadītājiem – Riks Emīls Lazdiņš – nosauca mūs par dzejiskāko klasi, bet vēlāk mums pievienojās daži no 7.c un 7.b klases skolēniem.

Varēja sūtīt dzejoli kādam draugam ,,Dzejas pastā’’, rakstīt pāris rindiņas uz asfalta akcijā ,,Sirds uz trotuāra’’, lasīt vārsmas ,,Dzejas skatuvē’’ un runāt no galvas akcijā ,,RIV simts dzejoļi no galvas Latvijas simtgadei’’, kā arī iepriecināt skolotājus un klasesbiedrus ar īpašu dāvanu aktivitātē ,,Uzdāvini dzejoli!’’ .

Sākumā bijām kautrīgi, tāpēc negājām runāt vai lasīt dzejoli mikrofonā, taču pēc tam, kad latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Ludženiece paņēma rokā mikrofonu un norunāja dzejoli, es saņēmu drosmi un gāju nākamā, un tā drīz vien izveidojās rinda ar runāt vai lasīt gribētājiem.

Man vislabāk patika aktivitāte ,,RIV simts dzejoļi no galvas Latvijas simtgadei’’, jo tā varēja paust domas par savu dzimteni un godināt valsti, bet žēl, ka neiedomājos pati uzrakstīt dzejoli par Latviju, tas tiešām būtu mans visprecīzāk formulētais viedoklis par mūsu valsti, ka esmu lepna par to, ka runāju, rakstu, arī dziedu latviešu valodā un dzīvoju šeit, nevis citur.

Kopīgiem spēkiem ieguvām diezgan daudz apliecinājumu par piedalīšanos Dzejas dienā, tāpēc vēlāk, literatūras stundā, izveidojām no tiem uzrakstu ,,7.a’’, un tas tiešām izskatījās skaisti. Apliecinājumi bija novietoti cieši cits citam līdzās, it kā būtu savstarpēji sadarbojušies, veidojot mūsu klases nosaukumu. Stundā izveidojām arī iegūto atziņu piramīdu.

Kristīne Jirgena, 7.a kl.

 

7.a klases pirmā literatūras stunda jaunajā mācību gadā notikusi pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

7. septembrī ar skolas autobusu braucām uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kopā ar mums bija klases audzinātāja un literatūras skolotāja Silvija Ludženiece un skolas psiholoģe Jūlija Brokere. Stundas laikā notika viktorīna, un par pareizajām atbildēm saņēmām uzlīmes, kuras uzrādot iegūsim papildu punktus literatūras pārbaudes darbā. Noskaidrojām, ka celtnieki, kas pašlaik uzstāda Aigara Bikšes pieminekli ,,Divi Raiņi ‘’, zina dzejnieku, kam tas veltīts.

Gan turpceļā, gan dodoties atpakaļ uz skolu, nejutāmies īpaši komfortabli, jo nācās saspiesties, lai autobusā visiem pietiktu sēdvietas, bet toties uzzinājām daudz interesantu faktu par Latvijas Nacionālo bibliotēku, piemēram, ka tā būvēta, iedvesmojoties no stikla kalna, kas pieminēts arī Raiņa lugā ,,Zelta zirgs ‘’.

Iesakām un novēlam arī citām klasēm izbaudīt stundas ārpus skolas telpām neformālā gaisotnē, jo tas ir neparasti un sniedz jaunu pieredzi.

 Kristīne Jirgena, 7.a klase

 

Adaptācijas dienas 7. a klasē

Vienmēr gribas vēl nedaudz vasaras, kad tā ir beigusies un sākas mācības skolā, tāpēc pirmajās dienās bija adaptācijas periods, kurā iepazinām tuvāk savus klasesbiedrus un izklaidējāmies.

Pēc vērienīgajām pārmaiņām klases iekārtojumā un sastāvā mēs – 7. a klase – esam laimīgi un jūtamies pacilāti un iederīgi savā kolektīvā. Ja būtu jāpasaka īsumā, kā mums pagāja šīs dienas, tad tas skanētu šādi: jautrībā, smieklos un sadarbībā.

Ceram, ka citiem RIV skolēniem, pedagogiem un pārējam personālam jaunā mācību gada sākums arī sagādāja prieku un motivāciju darboties.

Kristīne Jirgena, 7.a klase