Skolas metodiskais darbs no 2017./2018. m.g. Rīgas Imantas vidusskolā tiek organizēts 5 metodiskajās grupās, savstarpēji sadarbojoties dažādu jomu un mācību priekšmetu pedagogiem:

  • 1.-2. klašu metodiskā grupa
  • 3.-4. klašu metodiskā grupa
  • 5.-6. klašu metodiskā grupa
  • 7.-9. klašu metodiskā grupa
  • 10.-12. klašu metodiskā grupa