Kas ir skolēnu pašpārvalde?

Skolēni, kuri vēlas mainīt ierasto skolas dzīvi, atdzīvināt skolas ikdienas rutīnu ar krāsām – jauniem, interesantiem pasākumiem un idejām. Skolēnu pašpārvaldes uzdevumos ir arī rast risinājumu skolas dzīves jautājumiem, kas satrauc skolēnus.

Kā darbojas skolēnu pašpārvalde?

Pašpārvaldē darbojas daudz radošu skolēnu, kuri vēlas īstenot savas idejas, tāpēc, lai tās kļūtu reālas, mēs sadarbojamies gan ar skolotājiem, gan ar skolas administrāciju. Katru nedēļu otrdienās plkst. 15.30 mēs tiekamies pašpārvaldes kabinetā (250.), lai izrunātu jaunas idejas, problēmas vai sākam gatavoties tuvākajam pasākumam.

 

Kā kļūt par skolēnu pašpārvaldes dalībnieku?

Pašpārvaldē ir gaidīts ikviens skolēns, kas ir aktīvs, radošs un uzņēmīgs. Nepastāv vecuma ierobežojums, un par dalību nav jāmaksā. Par pašpārvaldes aktīvistu Tu vari kļūt nākot uz sanāksmi un iesaistoties mūsu darbībā.

KAS ŠOBRĪD DARBOJAS SKOLĒNU PAŠPĀRVALDĒ?

2017./2018. mācību gadā pašpārvaldē darbojas patīkami liels skaits dalībnieku - ap 25 cilvēku.

Par pašpārvaldes prezidenti tika ievēlēta 11.a klases skolniece Katrīna Velme.

Pašpārvaldes konsultants – skolotājs un direktores vietnieks Uldi Austrums

Šogad pašpārvaldē darbojas skolēni no 5.-12.klasēm.

Kontaktinformācija:

Twitter: @RIV_SP

Facebook: Rīgas Imantas vidusskolas pašpārvalde ŠEIT

Intagram: RIV_SP

YouTube: ŠEIT