Septembrī

1. septembris - Zinību diena

3. septembris - 1. - 2.klašu vecāku sanāksmes (plkst. 18.00)

8. septembris - 3. - 4.klašu vecāku sanāksmes (plkst. 18.00)

5.klašu vecāku sanākmes (plkst. 18.15)

6.klašu vecāku sanāksmes (plkst. 19.00)

9. septembris - 8.a klases vecāku sanāksme (plkst. 19.00)

10. septembris - 7. - 10.klašu un 12.klases vecāku sanāksmes (plkst. 19.00)

11. septembris - Dzejas dīvāns - veltījums Raiņa 150 dzimšanas dienai

15. septembris - 11.a klases vecāku sanāksme (plkst. 19.00)

24. septembris - Eiropas valodu dienai veltīts pasākums 7.klasēm

25. septembris - Olimpiskā diena 1.-12.klasēm

28. - 30.septembris - Miķeļdienas izstāde 1.-4.klasēm

 

Imantas fifliālbibliotēkā - 29.septembrī plkst. 16.00 tikšanās ar dzejnieku Jāni Rokpelni