Lāčplēša dienā Rīgas Imantas vidusskolas 4.-12. klašu skolēniem starpbrīdī starp mācību stundām bija iespēja iesaistīties sadziedāšanās, spēka, prāta asināšanas un latviešu kino izzināšanas stacijās! Liels paldies par iniciatīvu un ieguldīto darbu RIV skolēnu pašpārvaldei direktores vietnieces Ingas Kalviņas vadībā, paldies vēstures skolotājām Jānim Lūsim, īpašs paldies skolotājai Anitrai Līkansei un visai 12.a klasei par aktīvo dziedāšanu sadziedāšanās stacijā!