Trešā diena Rumānijā, Botošani skolā. Mūsu skolotājas Inese Tepeorena um Maira Glinka šodien apmeklēja un piedalījās 4 radošajās darbnīcās:
1. Akmeņu apgleznošana mākslas stundā 7. klasei. Arī slolotāju vidū atklājās slēptie talanti!
2. Dabaszinību eksperimenti 4. klasei. Sadalījušies grupās, bērni ar aizrautību demonstrēja katrs savu izvēlēto eksperimentu, izskaidrojot tā būtību.
3. Pārtrauktais stāstījums 4. klasē. Stāstnieks iesāk savu stāstu, kāds no klasesbiedriem min vienu vārdu, stāstniekam tas jāiesaista savā pasakā. Daži klasesbiedri iesaucās:,,Mainīt!", stāstniekam jāmaina doma. Arī Portugāles skolotāja iejutās stāstnieka lomā.
4. Radošā rakstīšana 6. klasē. Skolēni, sadalījušies komandās, uz liela plakāta iesāk rakstīt savu stāstu. Pēc rotācijas principa grupas mainās un turpina rakstīt citas grupas stāstu, kamēr izietas visas stacijas un nonākts līdz savējai, savā stacijā stāstu pabeidz. Laiks katrā stacijā apmēram 5min.
Pēcpusdienas cēlienā noritēja skolotāju radošā darbnīca, plānojot nākamos darbus skolā un tikšanās reizē Grieķijā. Galvenokārt eTwinning integrēšana un popularizēšana skolā un radošajos darbos skolēniem Erasmus+ projektā.
Paldies skolotājai Mairai par detalizēto reportāžu! Lai rīt atkal radošām aktivitātēm bagāta diena!