"RIV atbalsta biedrība" (RIVAB) saka milzīgu paldies RIV skolēnu vecākiem par atbalstu! Valsts svētku koncerta laikā saziedoti vairāk kā 100 eiro skolas apskaņošanas sistēmas uzlabošanai!
KOPĀ VARAM VAIRĀK!

Vairāk par RIVAB