Rīgas Imantas vidusskolas skolēni, viņu vecāki un skolotāji 14. novembrī baudīja Latvijas 101. dzimšanas dienas koncertu "Latvija no putna lidojuma", kas ikvienā no skolas saimes radīja gaišas un patriotiskas izjūtas - koru un solistu dziedājums, dejotāju raitais solis, saksofona spēle, skaistas dzejas rindas, skolas direktores Ingūnas Helvigas uzruna, svecīšu liesmiņas, valsts un skolas karogs un kopābūšanas prieks. Īsti Latvijas svētki!!! ??????
Paldies pasākuma vadītājiem Evijai un Edijam, visiem dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem Ritai Birzulei, Aijai Vītoliņai un Eduardam Grāvītim, koncertmeistarēm, skolotājiem, mūzikas klašu audzinātājām, direktores vietniecei Ingai Kalviņai un skolēnu pašpārvaldes jauniešiem, kas visi kopā ieguldīja milzu darbu tik krāšņa un daudzveidīga svētku pasākuma tapšanā!
Sirsnīgi sveicieni visiem Latvijas dzimšanas dienā!!