Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes jaunieši un teātra pulciņa bērni 17. decembrī pārsteidza visus 1.-4. klašu skolēnus un skolotājus ar ķekatu jeb budēļu gājienu! Ķekatnieki bija tērpušies dažādās maskās un tērpos, tika skandētas tautasdziesmas, skaitīti laba vēlējumi, tika zīlēts, spēlēti vairāk un mazāk zināmi mūzikas instrumenti, dziedātas dziesmas un dancināti ne vien skolas bērni, bet arī skolotāji un skolas direktore! Jauki, ka gandrīz visās "mājās" jeb klasēs ķekatnieki tika arī pacienti ar kādiem iepriekš sarūpētiem gardumiem! Paldies atraktīvajiem ķekatniekiem, teātra pulciņa vadītājai Kristīnei Ziņģītei-Otisonei un direktores vietniecei Ingai Kalviņai par ieguldīto darbu un sagādāto pārsteigumu!