22. janvārī Eiropas sociālā fonda projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros RIV notika lekciju cikla "Dendrohronoloģija" 2. nodarbība, kurā 7.-9. klašu skolēni papildināja savas zināšanas par dendrohronoloģijas zinātni, iepazinās ar praktiskām pētījuma metodēm koka sugas noteikšanā, koksnes gadskārtu mērīšanās u.c. Paldies projekta koordinatorei, skolotājai Ivetai Veinbergai par nodarbību organizēšanu mūsu skolā!