----------------

Mēs, septiņi Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu vecāki, 2019.gada 19.augustā nodibinājām “Rīgas Imantas vidusskolas atbalsta biedrību” ar mērķi vākt līdzekļus un atbalstīt kvalitatīvu izglītības iegūšanu, veicināt un attīstīt ārpus klases interešu izglītību. Kopš 2019.gada 27.augusta biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Ņemot vērā Imantas vidusskolas muzikālo ievirzi un teicamos meiteņu kora “Unda” un zēnu kora “Auseklītis’ sasniegumus novada, reģiona un valsts līmeņa skatēs un konkursos (1. pakāpes diplomi Latvijas izglītības iestāžu koru konkursos 2019.gadā), kā arī iegūto starptautisko pieredzi 2019.gadā Lietuvā (korim “Unda” sudraba diploms konkursā "Šauļu kantāte" ) un Vācijā,  biedrība kā mērķi izvirzīja apskaņošanas iekārtas iegādi skolas koncertu un radošo pasākumu vajadzībām. Tāpat skolā darbojas tautas deju, mūsdienu deju kolektīvi un skolas mūzikas grupa “Nedārgi”, kuru vajadzībām būtu nepieciešama jauna un kvalitatīva mūzikas apskaņošanas tehnika. Tā kā skolā ir daudz radošu ārpus klases pulciņu, skolā regulāri tiek rīkoti vērienīgi un kvalitatīvi koncerti, taču vecās apskaņošanas tehnikas dēļ dzirdamība reizēm nav bijusi pilnvērtīga.

Lai būtu iespējams sasniegt biedrības izvirzīto mērķi, ļoti nepieciešama ziedotāju palīdzība. Aicinām visus atbalstītājus atrast laiku un iespēju ziedot skolas apskaņošanas sistēmai, ziedojumu pārskaitot uz zemāk norādīto biedrības kontu vai arī ziedojot tāmē norādīto iekārtu komplektu vai kādu no pozīcijām.

Pašreiz savākti 126 EUR, taču minimālā nepieciešamā summa ir EUR 2838,16 (skatīt tāmi zemāk).

Tāme:

Nr.p.k.

Nosaukums

Ražotājs

Modelis

 Cena par vienību bez PVN

Skaits

 Cena kopā bez PVN

1

12" aktīva skaļruņu sistēma

JBL

EON612

             285.12 €

2

          570.25 €

2

12" aktīvas skaļruņu sistēmas pārvalks

JBL

EON612-CVR

               40.50 €

2

            80.99 €

3

Skaļruņu sistēmas statīvu komplekts ar somu

Gravity

SS 5211 B SET 1

             119.83 €

1

          119.83 €

4

Ciparu skaņu pults

Soundcraft

Ui12

             205.79 €

1

          205.79 €

5

Bezvadu mikrofonu sistēmas komplekts (rokas mikrofoni)

AKG

WMS 420 Vocal Set Band D

             205.79 €

4

          823.14 €

6

Bezvadu mikrofonu sistēmu konteiners

SKB

1SKB-R4S

             177.69 €

1

          177.69 €

7

Mikrofonu statīvs

Gravity

MS 4321 B

               42.98 €

4

          171.90 €

8

Skaņas kabeļu komplekts

Klotz

dažādi

             102.00 €

1

          102.00 €

9

Tīkla strāvas kabeļu komplekts

TBD

dažādi

               94.00 €

1

            94.00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kopā  bez PVN

 

      2,345.59 €

 

 

 

 

 PVN 21%

 

          492.57 €

 

 

 

 

 kopā ar PVN

 

      2,838.16 €

Norēķinu rekvizīti:  Biedrība RIV atbalsta biedrība

Reģistrācijas Nr. 50008286941

Juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 158, Rīga, LV - 1029

Bankas nosaukums: AS "Citadele banka"

Norēķinu konts: LV80PARX0022770650001

Maksājuma mērķis: RIV izglītības veicināšanai vai norādot konkrētu ziedojuma mērķi.

---

Ziedotājus laipni lūdzam bankas maksājuma uzdevumā norādīt savu pasta un/vai elektroniskā pasta adresi.

Mēs no sirds priecāsimies par Jūsu atbalstu un pateiksimies Jums publiski skolas mājas lapā un caur sociālajiem tīkliem, kā arī aicināsim uz skolas koncertiem.

Rīgas Imantas vidusskolas atbalsta biedrības vārdā

Valdes priekšsēdētājs

Kaspars Gulbis

27788412

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.