14. februārī Eiropas sociālā fonda projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros RIV notika lekciju cikla "Dizains" nodarbības, kurās 8.-9.klašu skolēni papildināja savas zināšanas par dizaina domāšanu, dizainu kā nozari un krāsu, gan skatoties prezentāciju, gan praktiski veicot dažādus uzdevumus. Paldies projekta koordinatorei Ivetai Veinbergai par nodarbību organizēšanu mūsu skolā!