19. februārī ESF projekta "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Rīgas Imantas vidusskolā viesojās žurnālists Ansis Bogustovs ar lekciju “Seminārs par pašizaugsmi un karjeras izvēli” mūsu skolas 9. -12. klašu skolēniem. Aizraujošā, domāt rosinošā un iedvesmojošā stāstījumā jaunieši uzzināja par žurnālista profesiju, bija spiesti ieklausīties sevī un analizēt sevi saistībā ar mūsdienu tehnoloģijām, izvērtēt, cik ļoti tehnoloģijas padara mūsdienu jauniešus par 21. gadsimta “vergiem”. Žurnālists veiksmīgi prata pievērst jauniešu uzmanību šādiem jautājumiem: ar ko dzīve atšķiras no e-dzīves; vai sociālie tīkli zina vairāk par mani kā es pats; kas ir šķietamais skaistums reklāmās. Secinājums - mūsdienu jaunietim jāattīsta kritiskā domāšana, lai atlasītu vajadzīgo informāciju savai izaugsmei no daudzveidīgā informācijas klāsta. Lekcijas nobeigumā jaunieši saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un ar aplausiem pateicās Ansim Bogustovam par nodarbību. Paldies direktores vietniecei Guntai Revizorei un skolas karjeras konsultantēm par nodarbības organizēšanu!