21.februārī Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu atpūtas telpā notika Spēļu pēcpusdiena, kuru organizēja Skolēnu pašpārvalde. Jaunāko klašu skolēniem bija iespēja izspēlēt dažādas galda spēles un laiku pēc mācību stundām pavadīt citādi. Vēlreiz paldies skolēniem, kā arī viņu vecākiem, kuri ziedoja spēles, lai dotu iespēju skolēniem brīvo laiku pavadīt interesanti, aktīvi, jēgpilni. Skolēnu pašpārvaldei milzum liels paldies par ieguldīto darbiņu! Mēs ar jums lepojamies!