21. februārī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros pie Rīgas Imantas vidusskolas 3. un 4. klašu skolēniem viesojās iedvesmojoša lektore Jolanta Priede. Skolēni aktīvi darbojās nodarbībā "Izpratnes veidošana par profesijas izvēli". Paldies lektorei, kura, izmantojot pasaku tēlu, aicināja skolēnus darbināt savu asociatīvo domāšanu, vingrināties interešu un spēju noteikšanā. Skolēni piedalījās dažādu profesiju noteikšanā pēc pašu veidotajām pasaku varoņa spējām un rakstura īpašībām. Tas palīdzēja iepazīt profesiju daudzveidību, apjaust, ko dara dažādu profesiju pārstāvji, kā arī aprobēt vienu no veidiem, kā izvēlēties sev piemērotu profesiju. Paldies Jolantai Priedei par novadītajām nodarbībām, skolēniem par aktīvu līdzdarbošanos un skolas karjeras konsultantēm par pasākuma organizēšanu!