4. darba diena Erasmus+ projekta RIV komandai pagāja Stavrosa Niarkosa labdarības fondā, veidojot kopīgu preses izdevumu par projekta aktivitātēm un filmējot fonda reklāmas video TV kanāla vajadzībām. Skolēniem tika dota iespēja iepazīties ar bibliotēku un kompleksa ēku būvniecības vēsturi. Latvijā kā līdzīgu varētu uzskatīt LNB ēku, lai gan Atēnās līdz ar bibliotēku blakus telpās atrodas arī Nacionālās operas 2 skatuves. Visiem dalībniekiem un skolotājiem tika svinīgi izsniegti dalībnieku sertifikāti, kas ir dokumenāls pierādījums veiksmīgai sadarbībai un skolēnu jaunveidotai draudzībai.
Pēcpusdienas saule Latvijas komandu aizvilināja uz jūru, kur februāra mēnesis kalendārā neatturēja no bradāšanas palielajos viļņos. Dienas noslēgumā paredzētas kopīgas vakariņas ar svinīgām runām un tradicionālo vietējo ēdienkarti.