Rīgas Imantas vidusskolas komanda ir noslēgusi izbraukuma darba posmu Grieķijā Erasmus+ projekta "Uzasināsim prātus un bagātināsim savas dzīves veidojot Eiropas TV kanālu" ietvaros. Pēdējā dienā 5 valstu skolēni apmeklēja Akropoles muzeju, lai klātienē iepazītu 3000 gadu vēsturi. Lai gan ir saglabājusies tikai neliela oriģinālo detaļu daļa, Panteona dievu varenības kults joprojām ir iespaidīgs. Skulptūras un dekoratīvie elementi stāsta savas leģendas iespaidīgā lielumā un daudzveidībā, un muzejs piedāvā aprakstu par iztrūkstošajām detaļām. Viena no projekta TV kanāla programmām tika veltīta Akropoles drupu un vēstures apskatam, un to veidoja paši skolēni. Liels paldies angļu valodas skolotājai Inesei Tepeorenai par ikdienas reportāžām no notikuma vietas! Gaidām mūsējos mājās! 

Vairāk par projektu