28. februārī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Rīgas Imantas vidusskolā turpinājās lektores Jolantas Priedes vadītās nodarbības "Izpratnes veidošana par profesijas izvēli" 2. un 4. klašu skolēniem. Paldies lektorei, kura, izmantojot psaku tēlus, aicināja skolēnus darbināt savu asociatīvo domāšanu, vingrināties interešu un spēju noteikšanā. Skolēni piedalījās dažādu profesiju atpazīšanā. Paldies Jolantai Priedei par novadītajām nodarbībām, skolēniem par aktīvu līdzdarbošanos un skolas karjeras konsultantēm par pasākuma organizēšanu!