30. martā audzināšanas stundu laikā Rīgas Imantas vidusskolas 10.a un 10.b klases skolēni iedziļinājās savstarpējo attiecību un mobinga temās. Jaunieši meklēja vārdus, frāzes, attēlus, krāsas, kas viņiem asociējas ar šo tēmu, tad veidoja savas definīcijas, diskutēja par cēloņiem un centās saskatīt likumsakarības starp cilvēku priekšstatiem, uzvedību un rīcību. Skolēni gana aktīvi iesaistījās gan sadarbības procesā, gan darbā, gan diskusijā. Bija arī dzīves stāsti no skolotājas Diānas un nedaudz teorijas par cilvēku uzvedību un īpatnībām no psiholoģes Jūlijas. Paldies klašu audzinātājām par vērtīgajām stundām!