Pirms mācību grāmatu nodošanas aicinām tās rūpīgi pārskatīt un sagatavot nodošanai, kā arī pārliecināties, varbūt nododamas ir arī iepriekš skolas bibliotēkā paņemtas daiļliteratūras grāmatas!

Nodot 1.-6. kl. grāmatas aicinām tikai skolēnu vecākus!

Nodot 7.-11. kl. grāmatas aicinām skolēnu vecākus vai skolēnus, ja vecāki to atbalsta!

Nodot 12. kl. grāmatas aicinām skolēnus!

Nododot grāmatas, aicinām ievērot 2m distanci, roku dezinfekciju un citas norādes!

Ja nav iespējams ierasties nodot grāmatas attiecīgajai klašu grupai norādītajā datumā, iespējama nodošana arī citā no norādītajiem datumiem.

Ja grāmatu nodošana objektīvu iemeslu dēļ nav iespējama nevienā no norādītajiem datumiem, lūdzam vecākus par to sazināties ar klases audzinātāju un vienoties par citu grāmatu nodošanas laiku jūnijā vai augustā.

Brīdinājums! Skolēniem augustā/septembrī netiks izsniegtas grāmatas jaunajam mācību gadam, ja nebūs nodotas šī gada grāmatas