Rīgas Imantas vidusskolas pedagogi 11. jūnijā pielika skaistu punktu šī gada kopējam mācību darbam, kā ierasts, mācību gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē izvērtējot 2. semestra un gada veikumu. Šoreiz sēde gan notika tiešsaistē platformā Zoom un uzsvars, protams, tika likts uz attālinātā darba un mācību procesa izvērtējumu.

Sēdes noslēgumā skolotājas - mūsu skolas ESF un Erasmus+ projektu vadītājas Iveta Veinberga, Jeļena Jesajeva, Inese Tepeorena un Kristīne Ziņģīte-Otisone, kā arī skolas direktores vietnieki saņēma pateicības rakstus un ziedus par ieguldīto darbu šajā mācību gadā. Visi noskatījās direktores vietnieces Guntas Kaulas sagatavoto foto filmiņu par ieskatu šī gada skolotāju svētkos un ikdienā. Un atvaļinājums lielākajai daļai pedagogu var sākties!