Rīgas Imantas vidusskolas pedagogi mācību gada noslēgumā atskatās uz savu ikdienu un svētkiem! Paldies direktores vietniecei Guntai Kaulai par izveidoto foto filmiņu!