Rīgas Imantas vidusskolas 9. klašu izlaidums - smaidi, prieks, meiju un ziedu smarža, svaigs gaiss, jūnija saulīte, apsveikumi, sirsnīgi pateicības vārdi, laba vēlējumi... Sirsnīgi sveicam mūsu absolventus, viņu vecākus un skolotājus!

Paldies direktores vietniecei Ingai Kalviņai un visiem viņas daudzajiem palīgiem par sarupētajiem skaistajiem svētkiem un svētku rotām!