15. jūnijā Rīgas Imantas vidusskolā organizējam vienotos Rīgas vidusskolu iestājpārbaudījumus topošajiem 10. klašu skolēniem. Protams, neizpaliek arī drošības noteikumu ievērošana!

Paldies direktores vietniecei Guntai Kaulai un viņas palīgiem par ieguldīto darbu iestājpārbaudījumu norises koordinēšanā!