Šā gada 17.augustā plkst. 11.00 Rīgas 64. vidusskolā tiek organizēts apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz brīvajām vietām Rīgas skolu 10. klasēs 2020./2021. mācību gadā. Informācija par apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu un reģistrēšanās ŠEIT