26. augustā Rīgas Imantas vidusskolas pedagogi aktīvi sadarbojās, lai vēlreiz pārrunātu un nostiprinātu vienotu izpratni par skolēncentrētas stundas elementiem. Paldies mūsu lieliskajai matemātikas skolotājai Ivetai Veinbergai par interaktīvās nodarbības vadīšanu!