Rīgas Imantas vidusskolas pedagogu kolektīvs 27. augustā pulcējās pedagoģiskās padomes sēdē un jauno sezonu nu jau tradicionāli uzsāka ar kopbildi! Direktores p.i. Ginta Revizore kolektīvu iepazīstināja ar Rīgas Imantas vidusskolas iekšējiem noteikumiem saistībā ar Covid-19, savukārt par vasarā aizvadīto eksāmenu rezultātiem un plānoto mācību procesu un vērtēšanu stāstīja direktores vietniece Gunta Kaula. Sirsnīgi tika sveikti ne vien jaunpienākušie pedagogi, bet arī vasaras gaviļnieki un ilggadējās kolēģes Māra Radziņa un Marija Keiša, kuras darbam skolā šogad pieliek skaistu punktu. Skolotājas saņēma Rīgas domes pateicības rakstus par ieguldīto nesavtīgo un ļoti atbildīgi veikto darbu daudzu gadu garumā!

Lai vasarā uzkrātais saules siltums visu mācību gadu tiek saglabāts sirdī un dāsni dāvāts apkārtējiem!