10. septembra rītā Rīgas Imantas vidusskolas aktu zālē pulcējās bērni un jaunieši, kuri vēlas darboties skolēnu pašpārvaldē. Paldies mūsu absolventiem Kristianam un Raitim, kuri atbrauca, lai pastāstītu par pašpārvaldes darbu un savu pieredzi. Nākošajā nedēļā skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas! Lai top!