Rīgas Imantas vidusskolas 2.b klases skolēni matemātikas stundā apguva garuma vienības: cm, dm un m. Iegūtās teorētiskās zināšanas tika pielietotas praksē, skolas teritorijā meklējot un mērot visresnāko un vistievāko koku. Skolēniem azarts, bet skolotājai prieks! Paldies klases audzinātājai par radoši novadītu stundu!