Informējam vecākus un skolēnus, ka no 26. līdz 30 oktobrim Latvijā norisinās karjeras nedēļa ar moto "Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!". Šogad lielākā daļa pasākumu notiek attālināti, izņemot nodarbības 1.-6.klašu skolēniem. RIV 7.-12. klašu audzēkņi un viņu vecāki jau pieteicās un noklausījās diskusijas par dzīves ceļa izvēli un lēmumu pieņemšanu. Šobrīd sadarbībā ar vidusskolas skolēniem tiek veidots plāns turpmākai sadarbībai ar mācību iestādēm un citām ar karjeras izglītību saistītām organizācijām, jo darbs turpināsies. Atgādinām, ka skolā gan vecākiem, gan skolēniem - ir iespējams pieteikties uz individuālām karjeras konsultācijām. RIV karjeras konsultanti ir Jūlija Brokere un Ingrīda Bernāne. Sazināšanas veids - e-klase.