Karjeras nedēļas ietvaros RIV 9.-12. klašu skolēnu, ka arī 7.-12. klašu skolēnu vecāki piedalījās tiešsaites diskusijās par karjeras lēmumu pieņemšanu. 27. oktobra vakarā pie datoriem pulcējās vecāki, savukārt trešdienas rītā jaunieši klausījās domas, viedokļus, ieteikumus un pārdomas par to, kā izvēlēties, ko darīt un kā sasniegt vēlamo.