Rīgas Imantas vidusskola par godu valsts svētkiem šogad ietērpusies latvju rakstu rotās! Liels paldies skolotājām Mairai Glinkai, Kristīnei Ziņģītei-Otisonei, Ivetai Veinbergai, Sarmai Igaunei, Renātei Druvai un direktores vietniecei Ingai Kalviņai par ieguldīto darbu svētku noformējuma tapšanā un telpu rotāšanā! Lai senču spēka zīmes mūs visus spēcina!