Rīgas Imantas vidusskolas 2.b klases skolēni 10. novembrī atzīmēja Mārtiņdienu! Visos mācību priekšmetos tika integrēti šie latviešu tautas svētki. Neiztika ari bez Mārtiņdienas cienasta, šoreiz tās bija pašu ceptas vafeles ar ievārījumu! Ar tām bērni našķojās paši un cienāja pārējos. Paldies klases audzinātājai par interesanti noorganizētu dienu!