Rīgas Imantas vidusskolas 2.c klases skolēniem 10. novembra matemātikas stunda izvērtās ļoti interesanta. Skolēni paplašināja zināšanas par masas un tilpuma mērvienībām un vienlaikus stiprināja savu veselību, dzerot veselīgas, svaigi spiestas sulas. Paldies klases audzinātājai Solvitai Griestiņai-Pukinskai par interesanti noorganizētu stundu!