Rīgas Imantas vidusskolas jaunāko klašu skolēni 11. novembrī par godu Lāčplēša dienai sporta stundās piedalījās vairākās stafetēs un veica dažādus individuālus uzdevumus ‘’Esi spēcīgāks par Lāčplēsi!’’. Aktivitātēs skolēni parādīja savu spēku, izturību un precizitāti, kā arī stafetēs varēja vērot aktīvu klases biedru atbalstīšanu un vienotību.

Paldies sporta skolotājām Aigai Rutkovskai un Inesei Ramatei par aktīvu līdzdarbošanos! Paldies sporta organizatorei Līvai Laubertei par lieliski novadītiem pasākumiem!