17. novembra rītā Rīgas Imantas vidusskolas skolēnus pie skolas sagaidīja svecīšu Auseklītis un pārsteidza skolas gaiteņos skanošās latviešu dziesmas. Tad valsts svētku klases stunda, kurā skolēni noklausījās direktores p.i. Gintas Revizores svētku uzrunu un noskatījās skolēnu sagatavotu video sveicienu. Programmas “Latvijas skolas soma“ ietvaros skolēni kopā ar saviem vecākiem varēs noskatīties filmas “Pēdējā fotogrāfija“ un “Bille“. Paldies Jānim Lūsim par mūziku un samontēto video! Paldies skolotājiem un skolas darbiniekiem Renātei Druvai, Mairai Glinkai, Uldim Austrumam, Līvai Laubertei, Ingunai Kalniņai, Inārai Ševčenko un skolas šoferītim Ivanam par ieguldīto darbu svecīšu iedegšanā! Paldies skolēnu pašpārvaldes jauniešiem un direktores vietniecei Ingai Kalviņai par ieguldīto darbu svētku tapšanā!