Rīgas Imantas vidusskolas jaunāko klašu skolēni savas klašu telpas un gaiteņus rotājuši ar maziem un lieliem eņģeļiem, lai tie sargā un iepriecina šajā svētku gaidīšanas laikā! Paldies sākumskolas skolotājām!