12. janvārī Eiropas sociālā fonda projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros RIV 5. un 9. klašu skolēni tiešsaistes nodarbībās Laboratorium.lv pasniedzēju vadībā papildināja savas zināšanas par skaņu, raugoties caur dabaszinātņu prizmu. Paldies projekta koordinatorei Ivetai Veinbergai par noorganizēto aktivitāti!