Šodien, 31. martā, ar konferenci tiešsaistē noslēdzās Rīgas Imantas vidusskolas 11. klašu skolēnu darbs pie referātu un zinātniskās pētniecības darbu izstrādes. Konferencē skolēni aizstāvēja 14 darbus dabaszinātņu sekcijā, 3 darbus sociālo zinātņu sekcijā, 8 darbus humanitāro zinātņu sekcijā. Kas raksturīgs Bolderājai 19.-20.gs., kā sāls un cukurs ietekmē veselību, kā plastmasa ietekmē vidi, kas ir kiberattiecības, kādus IKT rīkus var izmantot matemātikas apguvē, kāda ir grafiskā dizaina saistība ar mākslu, kā saprasties ar pusaudzi - tik dažādi bija jautājumi, par kuriem ikviens konferences dalībnieks varēja gūt priekšstatu vai dziļāku izpratni. Paldies skolēniem par veiktajiem pētījumiem un to aizstāvēšanu! Paldies skolotājiem Valdai Birzniecei, Jānim Lūsim un Gundegai Ventiņai par darbu komisijā un direktores vietniecei Guntai Kaulai par ieguldīto darbu pētniecisko darbu izstrādes un šodienas konferences organizēšanā!