1. aprīlī Rīgas Imantas vidusskolas 1.a klases skolēniem latviešu valodas stundu vadīja Pepija Papilota Viktorija Rullgardīna Kristamīna Eiframa meita Garzeķe. Skolēni meklēja atbildes uz ačgārniem jautājumiem, mēģināja izrunāt dažādus mēles mežģus, lasīja ačgārni un bez burtiem. Stundas laikā bērni cēlās arī kājās un dejoja VARDES DEJU! Lai visiem priecīgi Ziemassvētki! Aprill, Aprill! Paldies latviešu valodas skolotājai, direktores vietniecei Ingai Kalviņai par aizraujošo joku stundu!