Rīgas Imantas vidusskolā 10. aprīlī aizvadīta gadskārtējā Atvērto durvju diena topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem, pulcējot vienkopus vairāk kā 70 ģimeņu, šoreiz klikšķa attālumā no skolas. Virtuālajā skolas iepazīšanas tūrē kopā ar bērniem devās skolas talismans RIViņš un viņa atraktīvā draudzene Lote no Izgudrotāju ciema.

Bērni pasākuma laikā aktīvi iesaistījās piedavātājās aktivitātēs: skaitīja, rakstīja, muzicēja u.c. Savukārt skolas direktores p.i. Ginta Revizore pasākuma dalībniekiem sniedza informatīvu ieskatu par Rīgas Imantas vidusskolā notiekošo izglītības procesu un iespējām, ko skola sniedz izglītojamajiem. Paldies skolotājai Lienei Roziņai, kas iejutās Lotes lomā, par ieguldīto darbu pasākuma plānošanā, organizēšanā un skolas vārda popularizēšanā! Paldies skolotājiem Elīnai Gabrānei, Martai Krūmkalnei, Jānim Lūsim, Inesei Dundurei, Eduardam Grāvītim, Aijai Vītoliņai, direktores p.i. Gintai Revizorei un ikvienam par atsaucību un personisko ieguldījumu šī pasākuma tapšanā. Uz tikšanos Rīgas Imantas vidusskolā!