Rīgas Imantas vidusskolas pedagogiem sadarbojoties, sanāk interesantas un lietderīgas mācību stundas. Ekonomikas skolotāja Inga Laidiņa ar 11. klašu skolēniem pētīja tēmu “Darba tirgus”. Mācību procesā iesaistījās skolas karjeras izglītības konsultante Jūlija Brokere, kura palīdzēja jauniešiem ar praktiskiem piemēriem, ko darīt, ja paredzēta darba intervija? Savukārt eksperta lomā iejutās skolotāja Solvita Griestiņa-Pukinska, kurai ir milzīga pieredze personālvadības jomā. Mācību stundā skolotāja dalījās ar praktiskiem piemēriem un rekomendācijām.

Paldies skolotājām Ingai Laidiņai, Solvitai Griestiņai-Pukinskai un Jūlijai Brokerei par sadarbību un radošumu!