Rīgas Imantas vidusskolas 3.b klases skolēni dabaszinību stundās virtuāli viesojās Baltijas valstu lielākajā poligonā "Getliņi Eco". Pirmajā stundā gide Monta iespēju robežās tiešsaistē skolēnus izvadāja pa atkritumu poligonu, kur notiek ne tikai atkritumu savākšana, bet arī to šķirošana, kā arī tomātu un gurķu audzēšana "gudrajā" siltumnīcā. Tam elektroenerģiju sagādā pats Getliņu poligons, sadedzinot daļu sašķiroto atkritumu. Skolēni ar lielu interesi klausījās, vēroja, aktīvi iesaistījās, uzdodot dažādus jautājumus par atkritumu šķirošanu. Savukārt otrajā stundā skolēni skatījās prezentāciju par to, kā tika izveidots atkritumu poligons, atbildēja uz jautājumiem par ekoloģiskiem un neekoloģiskiem materiāliem. Ekskursijas vadītāju pārsteidza atsevišķu skolēnu plašās zināšanas par redzēto. Paldies skolotājai Inesei Dundurei par noorganizēto ekskursiju! Paldies Getliņi EKO!